Hvad er en GDPR Data Protection Officer (DPO) og har jeg brug for én?

DPO

Introduktion

At kende til en databeskyttelsesrådgiver (DPO) er afgørende. De spiller en stor rolle i vores verden fuld af data. Enkelt sagt er en DPO en person, der sikrer, at en virksomhed følger databeskyttelseslovene.
 
EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) kræver omhyggelig håndtering af personlige oplysninger. Nogle virksomheder skal have en DPO for at overholde disse regler. Hvis de ikke gør det, kan de få store bøder - vi taler om helt op til 20 millioner euro eller 4 % af deres årlige omsætning på verdensplan. Så det er store beløber.
 
En DPO's job er afgørende for at beskytte, hvordan en virksomhed håndterer persondata. De er ikke bare et afkrydsningsfelt for overholdelse af loven; de spiller en vigtig rolle i, hvordan en virksomhed respekterer og beskytter den enkeltes privatliv. Det handler om at være ansvarlig og holde sig på den rigtige side af loven.

 

Hvad er en DPO?

En Data Protection Officer (DPO) er en nøgleperson, der sikrer, at en organisation håndterer personlige data i overensstemmelse med loven.

En Data Protection Officer (DPO) sikrer, at virksomheden følger den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne lov er afgørende for beskyttelsen af privatlivets fred i Den Europæiske Union. GDPR opstiller klare regler for, hvordan man indsamler, opbevarer og bruger personlige oplysninger.
 
DPO'ens rolle er at overvåge og holde øje med, at reglerne overholdes. De er eksperter i databeskyttelseslove og -bestemmelser. Deres job består af flere dele.

 • Først underviser de virksomheden og dens medarbejdere i GDPR-reglerne.
 • Dernæst kontrollerer de, om alle følger disse regler.
 • Til sidst er de go-to-personen for alle, der har spørgsmål om data. De interagerer også med de myndigheder, der håndhæver GDPR-reglerne.

En DPO skal forstå de juridiske og tekniske sider af databeskyttelse ud og ind.

Organisationer har ofte brug for en DPO i visse situationer. Det gælder blandt andet, når de håndterer mange personlige data fra EU-borgere. Det er også nødvendigt, hvis de sporer folk regelmæssigt. Eller hvis de håndterer følsomme, særlige typer af data. Denne regel gælder for alle virksomheder, ikke kun dem i EU. Hvis en virksomhed håndterer data fra EU-borgere, skal den følge dette krav. Hvis man ikke gør det, kan det resultere i store bøder, hvilket understreger vigtigheden af DPO'ens rolle.
 
GDPR's artikel 37 beskriver i detaljer, hvem der skal udpege en DPO, og skitserer deres vigtigste opgaver. En DPO's ansvarsområder kan variere afhængigt af organisationen. Normalt styrer de, hvordan virksomheden beskytter data. De rådgiver om vurdering af konsekvenserne af databeskyttelse. De uddanner også personale og udfører interne revisioner.
 
En DPO arbejder uafhængigt for at sikre, at en virksomhed håndterer data retfærdigt, klart og lovligt. De gør mere end bare at opfylde juridiske behov. De spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af privatlivets fred i vores teknologidrevne samfund.

Se også vores tjekliste over GDPR aktiviteter du skal være opmærksom på efter 2023.

Data Protection Officer opgaver og ansvar

Privacy forside ENG

En Data Protection Officer (DPO) har et meget vigtigt job. De sørger for, at en organisation følger love og regler for databeskyttelse. Det er vigtigt for virksomheder at vide, hvad en DPO gør. Det hjælper dem med at håndtere deres data på den rigtige måde og holde sig inden for loven.

Lad os dykke ned i de typiske opgaver, som en DPO håndterer.

 

Sikring af overholdelse af GDPR og andre databeskyttelseslove

En DPO's vigtigste opgave er at se efter, hvordan en virksomhed beskytter data. De fokuserer på at følge GDPR-reglerne (artikel 39 i GDPR). DPO'en kontrollerer, at virksomheden bruger persondata korrekt. Det omfatter data fra medarbejdere, kunder og andre. De sikrer, at virksomheden følger alle databeskyttelsesregler.

Læs mere om vores compliance software der kan hjælpe dig med overholdelse af GDPR.

 

Overvågning og rådgivning

DPO'er kontrollerer regelmæssigt intern overholdelse, informerer og rådgiver om databeskyttelsesforpligtelser. De rådgiver om konsekvensanalyser af databeskyttelse (DPIA) og følger op på deres resultater. Det er afgørende for dem at kende til EU's retningslinjer for DPIA. Læs mere om risikovurdering her.

 

Uddannelse og awareness

En del af deres ansvar er at uddanne personale, der er involveret i databehandling. DPO'en hjælper personalet med at forstå databeskyttelsesreglerne. De underviser i GDPR (artikel 47) og andre vigtige datalove. Denne træning hjælper blandt andet med at forhindre databrud og er med til at opbygge en stærk privatlivskultur i virksomheden.

 

Point of Contact

DPO'er fungerer som kontaktpunkt mellem virksomheden og GDPR-tilsynsmyndighederne. De koordinerer med myndighederne i forbindelse med revisioner og undersøgelser relateret til persondata. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er en sådan myndighed, de kan interagere med. Men også nationale myndigheder som Datatilsynet i Danmark. De fungerer også som kontaktpunkt for personer, hvis data behandles (medarbejdere, kunder osv.). Her tager de sig af alle spørgsmål vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med databehandling. 

Opbevaring af fortegnelser

DPO'en skal føre en detaljeret fortegnelse over behandlingsaktiviteter. Dette omfatter formålet med dine aktiviteter og flere dataoplysninger omkring behandlingen (artikel 30 i GDPR). Fortegnelsen er et centralt element i GDPR og hjælper med gennemsigtighed og ansvarlighed.

 

Vurdering og begrænsning af risici

En DPO identificerer og evaluerer de risici, der er forbundet med databehandlingsaktiviteter. De sikrer, at organisationen gennemfører en risikovurderingsproces. Her er et af hovedfokuserne at implementere passende databeskyttelsesforanstaltninger.

Du kan også læse vores seneste indlæg om risikovurderinger her.

 

Rapportering

Som DPO skal du rapportere til det højeste ledelsesniveau om databeskyttelse. Det omfatter strategier, udfordringer, risici og compliance-foranstaltninger. Det sikrer, at den øverste ledelse altid er informeret om databeskyttelsesrelaterede forhold.

Hold dig opdateret

Efterhånden som databeskyttelseslove og teknologier udvikler sig, skal DPO'en holde sig informeret om de seneste ændringer og trusler. Denne løbende uddannelse giver dem mulighed for at tilpasse deres strategier. På den måde kan de proaktivt informere organisationen om nye databeskyttelsespraksisser.

 

Håndtering af databrud

I tilfælde af et brud på datasikkerheden skal databeskyttelsesrådgiveren informere den relevante tilsynsmyndighed. Det skal ske uden unødig forsinkelse og normalt inden for 72 timer efter, at man er blevet opmærksom på bruddet. Læs mere om dette i artikel 33 i GDPR. De spiller en kritisk rolle i håndteringen af brud på datasikkerheden, hvor de hjælper med både dokumentation og vurdering af bruddet.

 

Sikring af Privacy by Design

Endelig spiller databeskyttelsesrådgiveren en vigtig rolle i implementeringen af konceptet "privacy by design". Det indebærer at sikre, at databeskyttelse er en del af designfasen for ethvert nyt projekt, service eller produkt.

Ved at dække disse ansvarsområder kan DPO'en hjælpe organisationen med at:

- Undgå store bøder

- Undgå juridiske problemer på grund af manglende overholdelse

- Skabe tillid fra kunder og offentligheden

Deres rolle er mere end overholdelse af lovgivningen. Det handler også om at sikre en kultur for databeskyttelse og privatliv i organisationen.

Læs også: Hvad betyder Governance, Risiko og Compliance?

Har du brug for en Data Protection Officer?

Behovet for en databeskyttelsesrådgiver (DPO) er ikke en regel, der tilfalder alle. I GDPR skal en DPO's rolle være baseret på en organisations specifikke databehandlingsaktiviteter. Her er, hvad du skal vide om, hvorvidt din virksomhed har brug for en DPO og konsekvenserne af ikke at have en.

Kriterier for udnævnelse af en DPO

I henhold til GDPR (artikel 37) skal organisationer udpege en databeskyttelsesrådgiver under specifikke betingelser:
 
Offentlige myndigheder: Offentlige myndigheder (med undtagelse af domstole) skal udpege en DPO. Dette er for at sikre, at offentlige organisationer håndterer persondata på en sikker måde.
 
Overvågning: Organisationer, der håndterer data i stor skala ved at overvåge mennesker. Dette omfatter aktiviteter som sporing af onlineadfærd.
 
Følsomme data: Hvis din organisation behandler særlige kategorier af følsomme data (artikel 9). Det kan f.eks. være sundhedsoplysninger eller biometriske data. Hvis behandlingen af disse er en del af dine kerneaktiviteter, er det obligatorisk at udpege en DPO.

Konsekvenserne af IKKE at udnævne en DPO

Hvis man ikke udpeger en DPO, når det er påkrævet, kan det få store konsekvenser. I GDPR er der strenge straffe for manglende overholdelse. Hvis din organisation opfylder et af disse kriterier, men ikke udpeger en DPO, kan du få bøder. Disse bøder kan gå op til 4% af din globale årlige omsætning eller 20 millioner euro, alt efter hvad der er højest (artikel 83). Disse straffe er alvorlige, og organisationer har ikke råd til at ignorere dette krav om overholdelse.

Fordele ved at have en DPO

Selv om din organisation ikke behøver at udpege en DPO, er det stadig værd at overveje det. At gøre det frivilligt kan være et smart træk. En DPO kan være et værdifuldt aktiv, når man skal navigere i den komplekse verden af databeskyttelse.
 
De tilbyder ekspertise, hjælper med compliance og fremmer en privatlivskultur i din organisation. I dagens verden kan brud på datasikkerheden skade dit omdømme og din økonomi. At have en DPO er en proaktiv måde at beskytte dine data på og bevare kundernes tillid.

Selv hvis din organisation ikke opfylder GDPR's obligatoriske kriterier for en DPO, kan der stadig være fordele ved at udpege en. Det er en proaktiv måde at beskytte data på, reducere risici og fremme gennemsigtighed. På den måde kan du sikre, at din organisation håndterer data ansvarligt. Det beskytter dit omdømme og din økonomi.

 

Er du på udkig efter et DPO værktøj, der kan hjælpe med opgaven?

Læs mere om vores gratis DPO platform her eller gå i gang med at benytte platformen allerede i dag. Du kan oprette dig gratis via knappen herunder.Hvilke krav er der til en DPO?

Hvis din organisation har brug for en Data Protection Officer (DPO), bør du vide, hvilke kvalifikationer du skal kigge efter:


Kvalifikationer og erfaring

 • Juridisk ekspertise: En DPO skal forstå databeskyttelseslovgivningen. Det er f.eks. GDPR og nationale regler.
 • Privatlivspolitikker: De bør have erfaring med at skabe privatlivspolitikker. Det følger loven på det område.
 • Datasikkerhed: Viden om datasikkerhedsstandarder er afgørende for at beskytte følsomme oplysninger.
 • Overholdelse: DPO'er skal have erfaring med at overvåge og sikre overholdelse af databeskyttelseslove.

Lederskab og samarbejde

 • Lederskab: En DPO bør lede databeskyttelsesindsatsen og skabe en kultur for privatlivets fred.

 • Samarbejde: De skal arbejde godt sammen med forskellige afdelinger. Det er nødvendigt for at integrere databeskyttelse i alle processer.

Tilgængelighed og uafhængighed

 • Tilgængelighed: DPO'er skal være nemme at få fat i for medarbejdere og registrerede.

 • Uafhængighed: De skal handle på egen hånd og rapportere til den øverste ledelse.

Løbende uddannelse

 • At holde sig opdateret: Fordi databeskyttelseslove og teknologi ændrer sig, skal DPO'er holde sig informeret.

Hvordan finder du en DPO?

Sådan finder du en DPO:
 
Intern rekruttering: Kig i din organisations juridiske, compliance- eller IT-afdelinger. En person med relevante færdigheder kan gennemgå DPO-træning.
Ekstern rekruttering: Overvej eksterne organisationer, hvor du kan finde Privacy-professionelle.
Administrerede tjenester: Organisationer kan spare omkostninger og sikre compliance ved at dele en DPO. Eller ved at bruge en administreret DPO-tjeneste.

Sammenfattende har en kvalificeret DPO viden om jura og datasikkerhed, lederevner og arbejder godt sammen med andre. De skal være tilgængelige, uafhængige og engagerede i at lære.

 

Hvordan forbliver du GDPR compliant, hvis din organisation ikke har en DPO?

 Uanset om din virksomhed har udpeget en DPO eller ej, kan det være nyttigt at have et GDPR værktøj. Fordi et sådant værktøj kan hjælpe med dine compliance-opgaver.

Et værktøj som Privacy, der tilbydes af .legal, kan gavne organisationer i alle størrelser. Det forenkler overholdelse af GDPR ved at levere skabeloner, tjeklister og vejledning. På den måde hjælper det med at oprette og vedligeholde vigtige dokumenter. For eksempel privatlivspolitikker, din fortegnelse og dine risikovurderinger. Se alle funktioner her.

Selv virksomheder uden en obligatorisk DPO kan bruge dette værktøj til at strømline deres databeskyttelsesindsats. På den måde kan Privacy hjælpe med at sikre, at de opfylder GDPR's dokumentationskrav. Det er en overkommelig måde at forbedre databeskyttelsen på og vise sin dedikation til overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Og det kan være med til at opbygge tillid hos kunder og partnere.
 
Læs mere om vores Privacy-værktøj, og kom gratis i gang via knappen herunder.

 
 
Læs også om Privacy ISMS som du kan bruge til informationssikkerheds compliance
 

FAQ om Data Protection Officers

Kan en DPO være en eksisterende kollega?

Ja, en eksisterende medarbejder kan blive DPO. De skal have de nødvendige kvalifikationer og ekspertise inden for databeskyttelse.

Kan vi have mere end én DPO?

Ja, organisationer med komplekse databehandlingsaktiviteter eller selskaber i mange lokationer kan udpege mere end én DPO. Det kan sikre en omfattende dækning.

Hvad skal vi gøre for at supportere vores DPO?

Organisationer skal sørge for ressourcer, uafhængighed og adgang til den nødvendige information, så DPO'en kan udfylde sin rolle.

Er DPO'en ansvarlig for virksomhedens compliance?

Selv om databeskyttelsesrådgiveren spiller en afgørende rolle for compliance, er den overordnede overholdelse af databeskyttelseslovgivningen et fælles ansvar i organisationen.

Hvad er forskellen mellem en datasikkerhedsansvarlig og en databeskyttelsesansvarlig?

En Data Protection Officer (DPO) fokuserer på overholdelse af databeskyttelse, mens en Data Security Officer koncentrerer sig om at beskytte data mod brud og uautoriseret adgang.

Hvad med Storbritannien eller andre lande i Europa (som Norge), der ikke er en del af EU? Har de brug for DPO'er?

GDPR gælder for EU's medlemslande. Men lande som Storbritannien og Norge har lignende databeskyttelsesregler. Hvorvidt en DPO er påkrævet, afhænger af deres specifikke nationale love og arten af databehandlingsaktiviteter.


Disse svar giver et kort overblik over almindelige spørgsmål om databeskyttelsesrådgivere (DPO'er). For mere detaljerede oplysninger, kontakt din juridiske rådgiver eller de relevante databeskyttelsesmyndigheder.

Læs også:

Hvad er forskellen på en DPO platform og dokumentere i Excel?

Har du brug for et DPO værktøj?

Hvordan kan du som DPO føre tilsyn med dine leverandører?

+230 store og små virksomheder bruger .legal