PRIVACY Årshjul og opgavestyring i Privacy

Få overblik over jeres GDPR-aktiviteter med et årshjul designet til GDPR-
compliance. På denne måde kan I sikre, at opgaver bliver løst i organisationen
via det tilknyttede opgavestyringsboard.

Task management – 8
Årshjul planlæg

AKTIVITETER Planlæg jeres årshjulsaktiviteter

Brug årshjulet til at planlægge jeres GDPR-aktiviteter i et kalenderår.

Hvilke aktiviteter skal udføres? Hvor ofte skal de gennemføres? Og hvem er ansvarlig for, at det bliver gjort?

Få et samlet overblik over jeres årshjul og giv ansvarlige mulighed for at dykke ned i de enkelte aktiviteter, som de skal løse.

Wave top

Med årshjulet kan du ...

  • ... uddelegere opgaver på tværs af organisationen
  • ... planlægge din organisations GDPR-aktiviteter
  • ... få adgang til et katalog af standardopgaver udarbejdet af Bech-Bruun
  • ... få et overblik over delopgaver der skal løses i forbindelse med de enkelte aktiviteter
  • ... blive automatisk notificeret når opgaver nærmer sig deadline
Wave Bottom
årshjul bb logo

KOM GODT FRA START Få hjælp til hvilke aktiviteter og kontroller I skal gennemføre

Vælg jeres årshjulsaktiviteter i vores katalog over standardopgaver- og kontroller.

Kataloget er udarbejdet i samarbejde med eksperter fra Bech-Bruun og giver jer et godt afsæt til jeres planlægning af GDPR-aktiviteter.

Få hjælp til hvordan den enkelte aktivitet skal løses via de indbyggede delopgaver, der giver den ansvarlige en konkret check-liste at gå ud fra.

Årshjul uddeleger

OPGAVESTYRING Uddeleger opgaver i jeres organisation

Opgavestyring giver jer mulighed for at uddelegere konkrete opgaver i organisationen.

Hver enkelt ansvarlig kan få et overblik over sine opgaver og kan markere fremdrift, give opgaven videre og uploade dokumentation.

Privacy sender automatisk notifikationer til den ansvarlige for at sikre, at de rette personer bliver påmindet, når opgavers deadline nærmer sig.

årshjul overblik

OVERBLIK Brug som operationelt værktøj og til rapportering

Brug årshjulet og opgavestyring som et operationelt værktøj til at sikre, at organisationen får gennemført de planlagte aktiviteter.
 
Få et overblik over forfaldende aktiviteter og dermed et overblik over, hvor der er behov for ekstra opfølgning.
 
Eksporter årshjul rapporter, som kan bruges både internt og eksternt til at give et overblik over GDPR-arbejdet i organisationen.
140+ store og små virksomheder bruger .legal