ISO Compliance tjekliste: 10 simple trin til at implementere ISO 27001

ISO Compliance Checklist

...Read in English here 🇬🇧

Introduktion

Informationssikkerhed er i dag vigtigere end nogensinde før. At behandle data på en sikker, proportionel og transparent måde er blevet en afgørende del af moderne forretningsdrift, og her er det for nogle virksomheder oplagt at opnå en ISO 27001 certificering.  

ISO 27001 er en international anerkendt standard, der fastlægger krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et informationssikkerhedssystem (ISMS). Hvis man overholder kravene i ISO 27001 samt opnår en certificering, demonstrerer virksomheden et stort engagement i beskyttelse af persondata; dette omfatter både at have opbygget et sikkert og effektivt ISMS, der har stort fokus på informationssikkerhed, samt at kunne håndtere risici effektivt og løbende forbedre den overordnede informationssikkerhedsposition.  

Dette skaber ikke kun sikkerhed ved databehandling for registrerede og andre interessenter, men fremmer også en arbejdskultur med fokus på sikkerhed og modstandsdygtighed over for trusler.  

Gør din rejse mod ISO mere simpel - prøv .legal's ISMS i dag!

Hvad er ISO 27001? 

ISO 27001 er en international anerkendt ledelsesstandard inden for informationssikkerhed. Denne standard opstiller krav til bl.a. risikostyring, dokumentation af processer (RoPA) samt fordeling af roller og ansvar ifm. informationssikkerhed. Standarden fungerer derfor som et styringsværktøj, der hjælper virksomheder med at beskytte data, herunder personoplysninger, på en sikker og troværdig måde.  

Formålet med ISO-standarden er at opnå en effektiv ledelse inden for informationssikkerhed, som passer til lige netop din virksomhed og dennes behov. Endvidere er det også til for at sikre, at man løbende holder fast i den samme effektivitet hele vejen igennem, hvorfor ISO-standarden også sørger for, at løbende forbedringer foretages.  

Introduktion til Informationssikkerheds management systemer (ISMS)

Hvis man får en ISO 27001-certificering, er dette derfor et stempel på, at man lever op til kravene i standarden, samt at virksomheden engagerer sig i informationssikkerhed - både før, under og efter certificeringen. Alt andet lige er dette med til at styrke kundetilliden samt sikre, at man opfylder lovmæssige krav til data- og privatlivsbeskyttelse.  

Du kan læse mere lige her: Hvad er ISO 27001 Compliance?

ISO 27001 Tjekliste: 10 simple trin til at implementere ISO 27001    

Hvordan kan man så komme i gang med ISO 27001 certificering? De specifikke krav og retningslinjer findes i ISO 27001-standarden, som enten kan findes som en gratis del af .legal’s ISMS-produkt eller købes hos Dansk Standard. 

Der er dog visse generelle emner, der altid skal løses for at komme certificeringen nærmere. Følgende er en liste over simple trin til at implementere et ISMS med fokus på krav i ISO 27001: 

 1. Definér omfang: Fastlæg omfanget og grænserne for dit ISMS, herunder identificér relevante systemer, processer og aktiver.  

 2. Tildel roller og ansvarsområder: Sørg for at få defineret roller og ansvarsområder for relevante medarbejdere ifm. udarbejdelse og vedligeholdelse af ISMS.  

 3. Dan oversigt over aktiver: Lav en omfattende liste over de steder, der opbevarer data, så man kan danne et overblik over, hvor forskellige informationer opbevares. Dette kan både være i hardware, software og andre datafaciliteter. 

 4. Evaluér risici: Afgræns potentielle risici for informationssikkerhed og overvej, hvilke trusler, sårbarheder og potentielle konsekvenser det kan indebære. Sørg for at dokumentere dette i et risikostyringssystem i dit ISMS, hvor der er fokus på alvorlighed og sandsynlighed, således man kan håndtere de identificerede risici.  

 5. Implementér politikker: Sørg for at udarbejde og følge politikker ifm. ISMS. Det er vigtigt, at disse også løbende overvåges og vurderes, så man sikrer, at de bliver overholdt og fortsat passer til virksomhedens nuværende situation og risici. 

 6. Inkludér medarbejdere: Få medarbejderne inkluderet i processen og sørg for løbende at uddanne dem om sikkerhedspolitikker og procedurer samt deres rolle i at opretholde sikkerhed.  

 7. Få styr på dokumenter: Indhent nødvendige dokumenter, registreringer og beviser relateret til informationssikkerhed og ISO 27001 i ISMS.  

 8. Udfør intern auditering: Gennemfør en intern revision for at vurdere overholdelse af kravene i ISO 27001. Hvis der identificeres afvigelser eller problemer under revisionen, kan og skal disse håndteres. Hvis der identificeres nogen, kan dette også føre til ændringer i virksomhedens politikker eller procedurer, således de afspejler de nødvendige trin for at opfylde kravene. 

 9. Få foretaget en ekstern auditering: Når der er foretaget en intern revision af ISMS ift. ISO 27001-krav, skal der indhentes en autoriseret ISO-certificeringsvirksomhed, der kan udføre en officiel ISO 27001-revision samt give selve certificeringen.  

 10. Overvej automatisering: Udforsk evt. måder at optimere ISMS-processer på ved hjælp af effektiviseringsværktøjer, der strømliner processen og sikrer ISO certificering.  

Hvis du overvejer automatisering, se: Har du virkelig brug for GDPR Compliance software? Her er hvordan du kan vide det.

... og hvis det er nødvendigt, kan du se vores overblik over GDPR, Information og Cyber compliance software

Hvordan bliver man ISO 27001 certificeret? 

At blive ISO-certificeret er en proces, der indeholder flere steps end blot at få certificeringen. Det indebærer blandt andet en omfattende tilgang til informationssikkerhed samt den standard, der sættes ift. risikostyring, modstandsdygtighed over for trusler og generel opretholdelse af høj funktionalitet. Disse skal endvidere dokumenteres og bevises, således man kan se, at det er blevet en integreret del af det daglige arbejde i virksomheden.  

Først herefter – når ovenstående er implementeret og efterlevet – involveres en certificeringsvirksomhed, der skal udføre en auditering. Denne auditering skal validere, at virksomheden reelt har overholdt kravene i ISO 27001. Kan dette påvises, vil virksomheden modtage en ISO-certificering.  

Det kræver altså mere end blot at blive auditeret af en ekstern virksomhed; det er essentielt, at der sikres højt engagement fra både ledelsen og medarbejderne samt en struktureret tilgang med de nødvendige ressourcer til rådighed. 

Hvis virksomheden følger kravene i ISO og derefter bliver certificeret, demonstrerer det en høj standard for informationssikkerhed, hvilket også indebærer effektiv beskyttelse af data og systemer. Dette tilgodeser både virksomhedens medarbejdere, kunder og andre interessenter.  

Brug for hjælp? Prøv vores Data Privacy Management software & løsninger

7 hjælpsomme implementeringstips 

Det kræver altså mere end bare overfladisk engagement, hvis man skal leve op til kravene i ISO – både hvad angår ledelsen og medarbejderne. Vi har samlet nogle gode råd til en vellykket implementering ud fra best practice, så din virksomhed kan lykkes med ISO 27001-compliance:  

 1. Få ledelsesstøtte: Sørg for, at der er opbakning fra ledelsen til at prioritere implementering af ISO, herunder at der bliver afsat ressourcer til dette.  

 2. Skræddersy ISMS til din virksomhed: Virksomheder har forskellige behov, og derfor skal dit ISMS system afspejle de aktiviteter og specifikke behov, lige netop din virksomhed har.  

 3. Skab awareness: Inddrag virksomhedens medarbejdere ved at afholde awareness-kurser og træning i ISO-kravene samt de tilhørende procedurer for at sikre forståelse og overholdelse hos alle.  

 4. Sæt fokus på kulturen: Få fremmet en kultur, der opfordrer til en proaktiv tilgang til sikkerhed blandt medarbejdere – dette kunne eksempelvis skabes gennem kampagner, små regelmæssige tests eller førnævnte awareness-kurser.  

 5. Gennemgå og opdatér: Sørg for periodisk at gennemgå virksomhedens ISMS samt politikker og procedurer ift. effektivitet; hvis der er behov for at imødekomme nye tiltag, lovgivninger, trusler eller andet, skal ISMS og tilhørende procedurer tillige opdateres. 

 6. Husk at dokumentere: Sørg for at vedligeholde omfattende dokumentation af politikker, procedurer og compliance-tiltag for at lette revisioner både internt og eksternt.  

 7. Udnyt teknologi: Gør brug af softwareløsninger og automatiseringsværktøjer, så virksomheden kan forbedre, strømline og effektivisere compliance-processer 

Hvordan .legal’s ISMS løsning kan hjælpe dig med at blive ISO certificeret 

Der er altså mange grunde til, at en ISO-certificering vil være en fordel for din virksomhed – både med hensyn til data- og informationssikkerhed. For at lette processen med at implementere og vedligeholde ISO hos din virksomhed har .legal udviklet et grundigt og gennemarbejdet ISMS, der er sikkert og brugervenligt, når man skal i gang med ISO-krav.  

System til håndtering af IT-sikkerhed og NIS2 compliance

Dette ISMS indeholder blandt andet et CIA-venligt framework til risikovurderinger, implementering af kontroller, løbende auditering og forbedring. Derudover kan frameworket tilpasses de specifikke krav og standarder, din virksomhed arbejder med. Alt dette er med øje for at beskytte data og minimere risici på en let og tilgængelig måde.  

Privacy ISMS Priser

FAQ

Hvilke politikker er et krav for ISO 27001?

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke politikker man skal have, da specifikke politikker afhænger af virksomhedens art og behov. Af den grund er der ikke mange specifikke politikker, der er fastsat som krav i ISO 27001; helt grundlæggende er det dog et krav at have en informationssikkerhedspolitik.  

Derudover skal der også være relevante emnespecifikke politikker på plads. Emnespecifikke politikker kan eksempelvis være en adgangskontrolpolitik eller en passwordpolitik. 

Er Annex A kontroller obligatoriske?

Annex A omfatter en liste over mulige foranstaltninger til informationssikkerhed – listen er derfor kun lavet, så brugere af ISO-standarden ikke glemmer visse nødvendige foranstaltninger, hvorfor der blot henvises til den. Det er ej heller alle foranstaltninger, der er relevante for diverse virksomheder; de oplistede foranstaltninger er blot til, således virksomheder kan vælge, hvilke der er relevante for deres specifikke situation.  

Altså er der ingen foranstaltninger i Annex A, der per se er obligatoriske – men de er stadig anbefalet at se igennem og følge, hvis det findes nødvendigt. 

Hvad er de obligatoriske dokumenter for ISO 27001?

De obligatoriske dokumenter, ISO 27001 blandt andet kræver, er risikovurderingsrapporter og dokumenterede procedurer for håndtering af risici. Andre dokumenter kan også være nødvendige – dette er (igen) afhængigt af den konkrete virksomhed 

Behøver jeg at være ISO 27001 certificeret?  

At være ISO 27001 certificeret er ikke et krav for langt størstedelen af virksomheder, men det kan give en del fordele at være det; man  

(1) har en guide til implementering af relevante informationssikkerhedsforanstaltninger,  

(2) demonstrerer en generel overholdelse af internationale standarder,  

(3) kan forbedre omdømmet for virksomheden, og  

(4) styrker den samlede sikkerhedsposition.  

Hold dig opdateret med din IT-sikkerhed – brug .legal’s Privacy ISMS-løsning

Det er derfor relevant for en bred vifte af virksomheder – i særdeleshed dem, der håndterer følsomt data eller ønsker at demonstrere en stærk forpligtelse til informationssikkerhed. Dette kan eksempelvis være IT-virksomheder, finansielle institutioner eller sundhedssektorer.  

Det vil dog næppe skade en virksomhed at blive certificeret – så længe det, der loves, kan overholdes. Derudover vil det også gavne en virksomhed blot at følge relevante dele af ISO 27001 uden at blive certificeret, idet det alt andet lige øger sikkerheden ved behandling af data og modstandsdygtigheden over for trusler.   

Der er derfor mange grunde til at gå i gang med rejsen mod at blive certificeret – også selvom man ikke nødvendigvis behøver. 

Du vil måske også være interesseret i at læse: 

Sådan implementerer du GDPR med 10 nemme trin

Alt du skal vide om GDPR (og GDPR ordbogen)

+230 store og små virksomheder bruger .legal