.legal Privacy Platform Data Privacy Management software & løsninger

Styr persondata sikkert: Komplet GDPR-compliance og risikostyring med vores persondata compliance software.
Privacy topbanner
plan compliance
Bunker Holding Privacy Testimonial
Minela Mujacic Legal Counsel, Bunker Holding
Privacy systemet er intuitivt, brugervenligt og skaber et godt overblik til vores store koncerns dataflows. .legal supportteamet har gjort processen problemfri for os.

Privacy platformen Overblik over .legals Privacy Management Software

Med Privacy har vi designet en compliance-platform, hvor brugeren er i centrum. Vores fokus har været at udvikle en platform, der tilbyder adgang til forskellige moduler. Disse hjælper dig med at automatisere dit compliance-arbejde og er designet ud fra to primære behov. Det første er behovet for at få et overblik over dokumentation og hurtigt identificere eventuelle mangler. Det andet er behovet for vejledning i de forskellige krav til dokumentation, som du møder, for eksempel inden for GDPR-compliance. Vores GDPR Compliance Software kombinerer disse behov og automatiserer flere af dine dokumentationsopgaver. Det letter dit og dine kollegers compliance-arbejde.

Med Privacy kan du blandt andet:

 • Let foretage data mapping over dine behandlinger og de data, du deler med leverandører og databehandlere.
 • Få overblik over dine samtykker, slettefrister og sikkerhedsforanstaltninger.
 • Gennemføre risikovurderinger og dokumentere mitigationsforanstaltninger.
 • Automatisere dit databeskyttelsesarbejde og planlægge compliance-aktiviteter med Privacy Årshjulet.
 • Registrere hændelser og sikre korrekt håndtering via den centrale hændelseslog.
 • Skabe governance og samarbejde omkring GDPR-dokumentation med bruger- og rollestyring, og muligheden for at delegere opgaver og godkendelsesfunktionalitet.
Wave top

Privacy Compliance og regulativer

Compliance er i høj grad kommet på dagsordenen og er blevet en afgørende del af at drive virksomhed. GDPR compliance, informationssikkerhedscompliance og cybersikkerhedscompliance er nøgleområder, der former virksomheders drift. Compliancekravene vokser i både omfang og kompleksitet, og nye regulativer tilføjes løbende. Disse krav er ikke kun administrative byrder; de tjener et vigtigt formål. Ved at beskytte personlige og sensitive data bidrager de til et mere sikkert og troværdigt forretningsmiljø, hvor både virksomheder og forbrugere kan trives.

GDPR, som er et af de mest omtalte og omfattende regelsæt, stiller strenge krav til håndtering af persondata. Dette inkluderer indsamling, opbevaring og behandling af data. Formålet er at beskytte individets rettigheder og privatliv. Informationssikkerhedscompliance handler om beskyttelse af alle typer data og sikring af netværk og systemer mod trusler. Cybersikkerhedscompliance adresserer de hyppigere trusler fra cyberangreb og datalæk, som er en konstant udfordring for virksomheder.

Med stigende compliancekrav kan det være en udfordring at holde styr på det hele. Her er Privacy Management Software en vigtig hjælp. Disse værktøjer giver virksomheder mulighed for effektivt at håndtere og overvåge compliance-krav. Dette omfatter risikostyring, governance og overholdelse af diverse regulativer. Softwaren automatiserer processerne og sikrer, at virksomhederne overholder de nødvendige love og regler. Denne automatisering er ikke bare en tidsbesparer; den er nødvendig for at sikre, at virksomheder kan fokusere på deres kerneforretning, mens de overholder gældende lovgivning og beskytter deres kunders data.

I en verden, hvor data er en afgørende ressource, er compliance ikke blot en mulighed – det er en essentiel del af at drive en ansvarlig og bæredygtig virksomhed.

Wave Bottom

Fordele ved vores Privacy management software

Herunder kan du læse mere om en række moduler i vores GDPR Compliance-platform, der kan hjælpe dig med dit arbejde inden for GDPR-compliance.
privacy left grafic

Data mapping og deling af persondata

Har du overblik over, hvor I behandler persondata i jeres organisation? Og ved du, hvilke tredjeparter I deler persondata med? Begge dele er væsentlige i dit compliance-arbejde og danner fundamentet for en række andre compliance-opgaver, du skal udføre.

Data mapping er en stor hjælp til at danne dette overblik. Her dokumenterer du, hvilke data du behandler 'internt i organisationen', og hvilke data du deler med tredjeparter, som f.eks. en IT-leverandør eller et forsikringsselskab.

Men hvordan kommer du i gang med data mapping? En mulighed er at bruge en Excel-skabelon, men det kan hurtigt blive komplekst, og du overstiger hurtigt arkets muligheder. Her kan et data mapping-værktøj være en stor fordel.

I vores gratis Privacy management software kan du gennem vores 'behandlingsaktivitetsmodul' blive guidet igennem din mapping. Vi har designet et flow med det formål at hjælpe dig med at mappe de data, du behandler i forskellige processer og/eller systemer. Samtidig hjælper platformen dig med at få overblik over dine leverandører og tredjeparter, hvilke data du sender til dem, og hvilke databeskyttelsesroller de har.

Det kan være en fordel at starte din data mapping i et værktøj som Privacy, da du her bygger dit fundament i en platform designet til netop dette formål. Du kan starte småt, f.eks. med at kortlægge dine HR-processer og derefter bygge videre på dokumentationen.

En af de store fordele ved at bruge Privacy Management-værktøjet til din data mapping er, at du straks og let får adgang til lovpligtig dokumentation, såsom en artikel 30-fortegnelse.

complete overview1

Link din dokumentation sammen Data processer, enheder og leverandører

For at opnå overblik og blive compliant kræver det, at du har indsigt i de samme informationer fra flere forskellige vinkler. For eksempel, hvis du behandler persondata i forbindelse med rekruttering, er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvordan persondata håndteres i netop din rekruteringsproces. Når du rekrutterer, indlæser du også ansøgere og potentielle medarbejdere i dit rekruteringssystem, så det er vigtigt, at du kan dokumentere, hvordan dette system behandler dine persondata. Og hvis dit rekrutteringsbureau har adgang til disse persondata, skal du også kunne dokumentere og sikre, at de overholder dit complianceniveau og lever op til jeres databehandleraftale.

Din compliance-dokumentation skal kunne ses fra flere forskellige vinkler. Her kan et Data Privacy Management System være en stor hjælp. Et sådant system kan skabe nødvendige forbindelser mellem processer, enheder og leverandører, så du ikke skal dokumentere de samme ting flere steder.

Det kan f.eks. være informationer som slettefrister, sikkerhedsforanstaltninger, hjemmelsgrundlag (f.eks. samtykker), hvilke persondata der behandles, hvem de behandles på, og hvad formålet er med det. Flere af disse informationer vil jeg gerne se fra forskellige vinkler, men ønsker ikke at dobbeltoprette og vedligeholde dem flere steder.

Med Privacy GDPR Compliance platformen bliver du hjulpet i denne proces, så dine inputs til platformen automatisk distribueres og placeres korrekt. På denne måde bliver dit Privacy Management Software en hjælpende hånd for dig.

Risiko

Risikovurderinger og risikostyring

GDPR compliance er, ligesom mange andre complianceområder, en risikobaseret tilgang. Du ønsker proaktivt at identificere potentielle risici, før de opstår. Derfor udgør dine risikovurderinger en stor del af dit compliancearbejde. Her kan du vurdere en konkret risiko baseret på forskellige trusselsbilleder, konsekvenser og sandsynligheder.

Når vi taler om risikovurderinger i henhold til GDPR, fokuserer vi på at lave en risikovurdering for 'den registrerede'. Du skal altså vurdere, hvad risikoen er for de personer, hvis persondata du behandler. Et eksempel kunne være risikoen for, at persondata (såsom e-mailadresse og navn) deles i en database til reklamer, som personen ikke har givet samtykke til at modtage. Her skal du vurdere risikoen, hvor du tager højde for både it-sikkerhedsrelaterede hændelser og interne medarbejderprocedurer.

Det kan være overvældende at starte på risikovurderinger uden en skabelon eller et rammeværktøj. Her kan et Data Privacy Management værktøj være en stor hjælp. Vi har designet Privacy-platformen, så den kan hjælpe dig med at oprette rammeværktøjet for risikovurderingerne. Herefter guider den dig gennem besvarelserne og tilbyder eksempler og assistance. Privacy beregner risikoen for dig og visualiserer, hvor du bør være opmærksom med henblik på at nedbringe risikoen.

Herefter kan du benytte det indbyggede risikostyrings-/risikohåndteringsmodul til netop denne opgave. Privacy Management-platformen hjælper dig med at identificere risici, som du herefter kan handle på (det kunne f.eks. være at implementere yderligere sikkerhedsforanstaltninger), og til sidst hjælper den dig med at dokumentere din håndtering af risicien, så du også kan rapportere denne.

Årshjul planlæg

Automatisering og effektivitet

Det er svært at sætte compliancearbejde på autopilot, da det altid vil kræve input fra dig og dine kollegaer. Især for at undgå at overse vigtige aspekter såsom risici. Dog kan større dele af det koordinerende og opfølgende arbejde automatiseres. For eksempel er det vigtigt, at jeres behandlingsaktiviteter løbende bliver holdt opdateret, at du regelmæssigt gennemgår din privatlivspolitik, og at du aktivt forholder dig til nye risici.

Desuden vil du møde en virkelighed, der forandrer sig. Det kan være oprettelsen af en ny afdeling i virksomheden eller ændringer i EU-lovgivningen. Her er det essentielt at få hjælp, og at en platform kan informere dig om, hvordan din dokumentation påvirkes.

En Privacy Management platform kan være til stor hjælp i denne sammenhæng. Her kan du planlægge compliance-aktiviteter, der skal udføres i løbet af et år, og delegere opgaver til de rette kollegaer, som så bliver notificeret på det rette tidspunkt. En platform kan automatisk planlægge fremtidige opgaver, og du får et løbende overblik over, hvordan planen udføres.

Du kan også opleve, at vores Privacy Management platform notificerer dig, når der er opdateringer i GDPR-lovgivningen, og hvordan din dokumentation berøres. Platformen kan generere en liste til dig, som du skal gennemgå, og den guider dig i, hvad du skal gøre.

Visit group companies in Privacy

Håndtering af compliance i en koncern struktur

Arbejder du som GDPR-ansvarlig eller DPO i en større organisation med mange selskaber og kollegaer på tværs af landegrænser? Jo større en koncern du skal holde styr på, desto mere udfordrende bliver din compliance-opgave.

I et sådant tilfælde er et Data Privacy Management-system ikke blot en valgmulighed, men en nødvendighed. Det kan være svært at finde software, der er designet til at håndtere større koncerner med 50+ selskaber, hvor hver skal fremvise en fortegnelse, men uden at skulle indtaste de samme informationer 50 gange.

Men med Privacy-platformen har vi fra starten indtænkt komplekse koncernstrukturer. Det gør det muligt for dig at genbruge dokumentation, hvor det giver mening, uden dobbeltregistrering. Det giver dig fleksibiliteten til både at have et overblik over dokumentation for alle selskaber og at kunne zoome ind på dokumentationen for et specifikt selskab.

Så hvis du allerede i dag arbejder i en større koncern eller ønsker at forberede dig på en fremtid, hvor din koncern vokser, så er vores Privacy management-software et rigtig godt valg til at hjælpe dig med netop dette.

Top swirl

PRIVACY Start i dag - det er gratis

Begynd at anvende Privacy ved at tilmelde dig vores gratis Starter plan, og opgrader til en af vores betalte planer, hvis du har behov for flere funktioner. Med de betalte planer er der ingen binding, så du kan frit vælge den platform, der passer bedst til dine behov. Skulle du ønske en Enterprise-plan, som tilbyder ubegrænset brug til en fast pris, er du altid velkommen til at kontakte os.

Starter

Gratis

Brug det så længe du vil.
Kreditkort ikke nødvendigt.

 • Alle Privacy starter features
 • Op til 2 brugere
 • Onboarding og support
Alle priser er eksklusive moms og eventuelle afgifter.
Månedlig betaling, ingen binding.

Standard

40 kr.

pr. enhed/måned
(minimum 25 enheder)

 • Alle Privacy standard features
 • Ubegrænset antal brugere
 • Onboarding og support
Alle priser er eksklusive moms og eventuelle afgifter.
Månedlig betaling, ingen binding.
Card bg

Pro

60 kr.

pr. enhed/måned
(minimum 25 enheder)

 • Alle Privacy pro features
 • Ubegrænset antal brugere
 • Onboarding og support
Alle priser er eksklusive moms og eventuelle afgifter.
Månedlig betaling, ingen binding.
Top swirl

Hvad er Privacy Management, og hvad er værktøjer til Privacy Management Software?

Privacy Management handler om at håndtere og beskytte personlige data på en etisk og lovlig måde. Dette koncept er afgørende i den digitale tidsalder, hvor data let kan samles, behandles og deles. En effektiv Privacy Management-strategi sikrer tillid og overholdelse af lovgivningen, hvilket er essentielt for virksomheder, der opererer i den digitale verden.

Værktøjer til Privacy Management Software spiller en central rolle i denne proces. De hjælper organisationer med at automatisere håndteringen af persondata, overholde forskellige databeskyttelsesregler som GDPR, og minimere risikoen for datafejl og læk. Disse værktøjer tilbyder funktioner som data mapping, risikovurdering, overvågning af compliance og rapportering. De gør det muligt for virksomheder at have et klart overblik over, hvordan persondata håndteres, samtidig med at de støtter op om virksomhedens dataetik og sikkerhedspolitikker.

Sådan vælger du den bedste Privacy Management Software

Når du skal vælge den rette Privacy Management Software, er der flere vigtige faktorer at overveje. Det første skridt er at vurdere, hvordan softwaren stemmer overens med gældende lovgivning og reguleringskrav, såsom GDPR. Dette sikrer, at din organisation overholder de nødvendige standarder og undgår potentielle bøder eller retlige konsekvenser.

Skalerbarhed er også en kritisk faktor. Softwaren skal kunne vokse og tilpasse sig, som din virksomhed udvikler sig. Det betyder, at den skal kunne håndtere øget datamængde og kompleksitet over tid.

Brugervenlighed er afgørende for at sikre, at alle medarbejdere, uanset deres tekniske færdigheder, kan anvende softwaren effektivt. En intuitiv brugerflade og klare vejledninger kan gøre en stor forskel.

Tilpasningsmuligheder er også vigtige. Softwaren skal kunne tilpasses din organisations specifikke behov, herunder forskellige typer data, forretningsprocesser og compliance-krav.

Endelig er det vigtigt at overveje kundesupport og træning, der tilbydes af softwareleverandøren. God support og ressourcer til træning kan hjælpe din organisation med at udnytte softwarens fulde potentiale og sikre en smidig implementeringsproces.

Ved at tage højde for disse faktorer, kan du vælge en Privacy Management Software, der ikke blot opfylder dine nuværende behov, men også understøtter din organisations langsigtede succes og compliance-mål.

Læs mere om Privacy GDPR fra .legal og priserne på platformen her. Du kan også finde priserne på Privacy ISMS her.

 

+230 store og små virksomheder bruger .legal