Registrering af behandlingsaktiviteter

GDPR & Privacy Registrering af dine behandlingsaktiviteter

Et af de vigtigste krav i persondataforordningen er, at hvis jeres virksomhed behandler persondata, skal I dokumentere jeres behandlingsaktiviteter. En behandlingsaktivitet kan ses som en "arbejdsproces hvori der behandles persondata". 

Dokumentationen af jeres behandlingsaktiviteter har bl.a. til formål at leve op til "Principper for behandling af persondata", "Føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteter", "Risikovurdere behandlinger". Behandlingsaktiviteterne kan derfor anses som fundamentet for jeres videre arbejde med GDPR.

  • Hvem behandler I data på?
  • Hvilke persondata (almindelig og følsom) behandler I, og hvad er jeres hjemmel for behandlingen?
  • Hvor lang tid opbevarer I persondata?
  • Deler eller videregiver I data med en tredjepart?
+230 store og små virksomheder bruger .legal