Nye funktioner i Privacy Research 🎉

Siden vi lancerede vores Privacy Research-modul, har vi modtaget en værdifuld feedback fra vores brugere på platformen. Dette har ført til adskillige opdateringer og tilføjelser til Privacy Research.

De nye funktioner dækker et bredt spektrum – der er noget for forskere, der dokumenterer, og for dem, der sagsbehandler forskerprojekter.

Jeg og udviklingsteamet ser frem til, at I tager disse nye funktioner i brug. Jeg giver her en kort beskrivelse af dem:

Udvidet statistikrapport med sagsbehandlerfilter

Privacy research statistic report

Vi har arbejdet intenst på en statistikrapport, der giver jer et overblik over de forskningsprojekter, jeres organisation håndterer i Privacy Research. Rapportens formål er mangfoldigt; den giver bl.a. et overblik over antallet af projekter og aftaler, der kommer ind over en given periode, samt hvor mange der afsluttes.

Rapporten viser også, hvor længe et projekt har været hos sagsbehandleren og forskeren. Vi kalder dette sagsbehandlingstider i rapporten.

Endelig giver rapporten et samlet overblik over alle de projekter, der er gået igennem Privacy Research, og hvilken fase de befinder sig i.

Som standard kører rapporten på organisationsniveau, men det er også muligt at filtrere den baseret på en bestemt sagsbehandler eller forsker og de projekter, de har været involveret i.

Mulighed for samarbejde mellem flere forskere på et projekt

Privacy research multiple responsibles

Indtil nu har det kun været muligt at have én ansvarlig forsker pr. forskningsprojekt. I praksis kan der dog opstå behov for, at flere forskere skal have adgang til den samme registrering. Det kan være, fordi de samarbejder om projektet, eller af andre årsager.

I Privacy Research kan et projekt nu have en primær ansvarlig, men der er nu også mulighed for at tilføje flere ”ejere”, som får adgang til det pågældende projekt. På denne måde kan en sagsbehandler uddelegere et projekt til flere forskere.

Opdateret rapport-design

Privacy research report

Selvom rapporten er en central del af Privacy Research-flowet, syntes vi, den trængte til en opfriskning. Vi har forbedret designet, så information præsenteres klarere både i brugergrænsefladen og når rapporten downloades.

Udvidelser til listemodulet – sagsbehandlingstider og databehandlingens sluttidspunkt

Privacy research list module

Der ligger meget brugbar information gemt i de enkelte forskningsprojekter. Denne information findes blandt andet i rapporten og det nye statistikmodul. Nu har vi tilføjet nye parametre i listemodulet, så du får endnu mere fleksibilitet, når du skal have overblik over jeres forskningsprojekter.

Udover ovenstående funktioner har vi foretaget en række mindre justeringer og tilføjelser. Vores konstante fokus er at forbedre din oplevelse med vores legal tech-produkter.

Vi sætter stor pris på din feedback og ideer til fremtidige funktioner. Har du forslag eller spørgsmål angående de nye funktioner eller Privacy Research generelt? Så tøv ikke med at kontakte vores support på support@dotlegal.com eller 7027 0127.

+230 store og små virksomheder bruger .legal