hænder + kuglepen

Databehandleraftale Udarbejd databehandleraftaler

Det er et lovkrav, at du som dataansvarlig indgår en databehandleraftale med alle dine databehandlere. Databehandleraftalen beskriver, hvordan databehandleren må behandle persondata på vegne af den dataansvarlige, således det sikres, at data bliver behandlet korrekt og sikkert. Aftalen er en skriftlig bindende kontrakt, som skal leve op til nogle minimumskrav, for at den anses som værende gyldig.  

Essentielle elementer i en databehandleraftale

Når du udarbejder en databehandleraftale, er det vigtigt at inkludere en række essentielle elementer for at sikre, at aftalen lever op til GDPR's minimumskrav. Disse elementer omfatter:
 • Parternes roller og ansvar

  Definér den dataansvarlige og databehandlerens roller og ansvar for at sikre klarhed og overholdelse af GDPR.
 • Formålet med databehandlingen

  Beskriv formålet og omfanget af databehandlingen, herunder hvilke typer personoplysninger der behandles og den berørte målgruppe.
 • Sikkerhedsforanstaltninger

  Angiv de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som databehandleren skal implementere for at beskytte personoplysningerne.
 • Underdatabehandlere

  Angiv regler og krav for, hvordan databehandleren kan gøre brug af underdatabehandlere og hvilke forpligtelser de har over for den dataansvarlige.
 • Databrud og hændelsesstyring

  Beskriv de processer og tidsfrister, der gælder i tilfælde af databrud eller andre hændelser, der påvirker personoplysningerne.
 • Audit- og kontrolrettigheder

  Fastlæg den dataansvarliges rettigheder og pligter i forhold til at gennemføre kontrol og audit af databehandleren, samt hvordan disse vil blive udført.

Rådgivning og juridisk hjælp

Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en ekspert i databeskyttelsesret, når du udarbejder databehandleraftaler. Dette sikrer, at din aftale overholder gældende lovgivning og inkluderer de nødvendige elementer. En advokat eller juridisk rådgiver med ekspertise i GDPR kan hjælpe dig med at skræddersy en databehandleraftale, der passer til din virksomheds behov.

Vedligeholdelse af databehandleraftaler

Databehandleraftaler bør løbende revideres og opdateres for at sikre, at de afspejler eventuelle ændringer i lovgivning, virksomhedens praksis eller risici forbundet med databehandlingen. Dette sikrer, at aftalen forbliver gyldig og effektiv og beskytter personoplysningerne i overensstemmelse med GDPR.

+230 store og små virksomheder bruger .legal