Risikovurder dine behandlinger

GDPR & Privacy Risikovurder dine behandlinger

Ifølge databeskyttelsesforordningen skal den dataansvarlige løbende foretage risikovurderinger af de registreredes rettigheder. Risikovurderingen laves for alle jeres behandlingsaktiviteter og laves ud fra en sandsynlighed og konsekvens tilgang. Hvad er sandsynligheden for, at I mister personoplysninger for den registrerede? Og hvad er konsekvensen, hvis dette sker? Baseret på disse parametre gives behandlingsaktiviteten en samlet risikoscore. 

Som dataansvarlig skal I have en proces i det tilfælde, en behandlingsaktivitet har høj risiko. Her handler det om at få nedbragt risikoen, hvilket bl.a. kan gøres igennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

140+ store og små virksomheder bruger .legal