Alle Privacy features

Herunder er en liste over alle features i Privacy. I tabellen er det markeret, hvilke prisplaner featuren er inkluderet i.

Features

Standard
(40 kr/enhed)

Forskning
(50 kr/enhed)

Pro
 (60 kr/enhed)

Behandlingsaktiviteter og Fortegnelser

     
Dokumentation af behandlingsaktiviteter
Behandlingsaktivitet skabeloner  
Registrering af databehandler delinger
Registrering af delinger til underdatabehandlere
Registrering af videregivelser
Registrer hvem I er databehandler for
Registrering af koncerninterne delinger
Registrering af fælles dataansvar
Valideringsflow af behandlingsaktiviteter  
Fortegnelse: Artikel 30.1 Dataansvarlig
Fortegnelse: Artikel 30.2 Databehandler
Kommentarspor på behandlingsaktiviteter  
Status på behandlinger (kladder, aktive og arkiverede)
Udvidet sagsbehandler modul    

Systemkartotek

     
Dokumentation af systemer
Automatisk registrering af databehandler delinger
Systemskabeloner (katalog)  
Kobling mellem systemer og behandlingsaktiviteter

Risiko og klassificering

     
Risikovurdering af behandlingsaktiviteter (den registrerede)  
Katalog med risikoscenarier  
Opret egne risikoscenarier  
Konsekvenskatalog til risikovurdering  
Automatisk klassificering af behandlingsaktiviteter (kritikalitet)  
Risikoklassificering af databehandlere

Opgavestyring og Årshjul

     
Årshjul til planlægning af GDPR-arbejde  
Katalog over standard-kontroller og aktiviteter i Årshjul  
Opret egne årshjulsaktiviteter  
Opgavestyring  
Validering af behandlingsaktiviteter (automatisk uddelegering)  
Tilføj opgaver til Outlook kalender

Enheder

     
Organisationsstyring (koncernselskaber)
Eksterne selskaber (databehandlere, myndigheder mv.)
Opbevaring af databehandleraftale og kobling til behandlingsaktivitet
Oversigt over databehandlere
Overførsler til usikre tredjelande
Globale sikkerhedsforanstaltninger

Politikker

     
Oprettelse og opbevaring af politikker (dokumenter)
Kobling mellem politikker og behandlingsaktiviteter

Rapportering

     
Eksport af fortegnelser (Excel)
Udvidet fortegnelse (artikel 5 og artikel 30)
Risikovurderingsrapporter (PDF)  
Årshjulsrapport (PDF)  

Lister

     
Standardlister (f.eks. over databehandlere)
Eksporter standardlister
Brugerdefinerede lister  
Eksport af brugerdefinerede lister (Excel)  

Teknisk

     
Brugeradministration
Egen stamdata
Single sign on (Azure SSO)  
Brugerdefinerede rettigheder og egne roller  
Notifikationscenter
Email-notifikationer
200 + store og små virksomheder bruger .legal
Region Sjælland
Aarhus Universitet
Zwipe
AJ Vaccines
Right People
IO Gates
spar nord
PLO
Finans Danmark
NK Forsyning
Gaia Foods
Vestforbrænding
Boligkontoret danmark
Evida
Klasselotteriet
NRGI1
Karnov
VP Securities
AH Industries
Energi Viborg
Ingvard Christensen
CEGO
Lægeforeningen
InMobile
AK Nygart